Nuorodos

Paveldo Tvarkybos Reglamentas ,,Archeologinio paveldo tvarkyba"                

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Atlyginimo  visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklės

Lietuvos archeologijos draugija

Kultūros paveldo departamentas